lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 152 อัตรา วันที่ 20 พ.ย.60 - วันที่ 5 ธ.ค.60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561ตำแหน่งที่เปิดบรรจุเปิดบรรจุ 152 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำมผนวก ก ดังนี้- ระดับปริญญาตรี จานวน 148 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)- ระดับปริญญาโท จานวน 1 อัตรา (…
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เ…
เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 393 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 – 31 ม.ค.2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร 393 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า 1บุคคลพลเรือน (บุคคลภายนอก) 325 อัตรา --วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 --อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น) 2 บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 50 อัตรา --วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชา…
เปิดสอบ กรมประมง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 5…
เปิดสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 137 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
((เปิดสอบแล้ว)) กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 7 อัตรา กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง) กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสต…
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครสอบนิติกรปฏิบัติการ 36 อัตรา วันที่15 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่15 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านก…
กรมทรัพยากรน้ำรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) 1.วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 19,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม…
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 79 อัตรา (รับสมัคร 13พ.ย.-1ธ.ค.60)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 79 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า…
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 31 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้ร…
เปิดสอบ นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 5,000 อัตรา ประจำปี 2561 อนุมัติแล้ว!!
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
นายสิบตำรวจปราบปราม 2561อนุมัติแล้ว!! 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด (ต้องจบแล้วเท่านั้น)นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม รับ 17 หน่วยงาน 5,000 ตำแหน่ง ดังนี้1.ตำรวจนครบาล จำนวน 1,000 ตำแหน่ง2.ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 ตำแหน่ง3.ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 250 ตำแหน่ง4.ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 ตำแหน่ง.…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 304 บทความ

แนวข้อสอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม [205]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม171,022 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด107,077 ครั้ง
เปิดร้าน27 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 พ.ย. 2560

0896861783
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
ขายหนังสือแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0896861783
อีเมล : toangaeae@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top