lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบกรมการขนส่งทหารบก อัพเดทใหม่สุด 2561

เจ้าของร้าน
แนวข้อสอบสรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
 
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
 
ข้อที่ 1. Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอะไร ?
 
ก. เงิน
 
ข. นวัตกรรม
 
ค. ความรู้
 
ง. อุตสาหรรมหนัก
 
ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ?
 
ก. ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
 
ข. ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น
 
ค. ยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น
 
ง. ยุคอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 
ข้อที่ 3. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี ?
 
ก. 30,000 บาท/ปี
 
ข. 50,000 บาท/ปี
 
ค. 70,000 บาท/ปี
 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อที่ 4. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คือเท่าไหร่ ?
 
ก. 3,000 บาท
 
ข. 2,000 บาท
 
ค. 1,500 บาท
 
ง. 1,000 บาท
 
ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ได้ชัดเจนที่สุด ?
 
ก. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
 
ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 
ค. นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
 
ง. นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 
ข้อที่ 6. ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
 
ก. อธิบดีกรมการปกครอง
 
ข. อธิบดีกรมการจัดหางาน
 
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
 
ง. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 
ข้อที่ 7. ประธานาธิบดีประเทศพม่าคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
 
ก. นาย ทีนจอ
 
ข. พลเอก เต็ง เส่ง
 
ค. พระเจ้าหม่องหม่อง
 
ง. นาง ออง ซาน ซูจี
 
ข้อที่ 8. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศพม่า ?
 
ก. จัต
 
ข. ดอลลาร์
 
ค. หยวน
 
ง. รูปี
 
ข้อที่ 9. ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน Motor Show 2017 คือ ?
 
ก. Toyota
 
ข. Honda
 
ค. Mazda
 
ง. Isuzu
 
ข้อที่ 10. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
 
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
 
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV
 
ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อที่ 11. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
 
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
 
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง
 
ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
 
ง. น้ำมันสำเร็จรูป
 
ข้อที่ 12. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
 
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
 
ข. น้ำมันดิบ
 
ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
 
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
 
ข้อที่ 13. ข้อใดคือมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยในปี 2560 ?
 
ก. 323,403.6 ล้านบาท
 
ข. 320,367.1 ล้านบาท
 
ค. 287,092.4 ล้านบาท
 
ง. 257,119.2 ล้านบาท
 
ข้อที่ 14. กลุ่มประเทศ G77 (Group of Seventy-Seven) ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
 
ก. 77 ประเทศ
 
ข. 127 ประเทศ
 
ค. 134 ประเทศ
 
ง. 144 ประเทศ
 
ข้อที่ 15. ประธานกลุ่มประเทศ G77 ในปี 2017 คือประเทศใด ?
 
ก. ประเทศไทย
 
ข. ประเทศจีน
 
ค. ประเทศพม่า
 
ง. ประเทศเอกวาดอร์
 
ข้อที่ 16. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
 
ก. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
 
ข. นางธาริษา วัฒนเกส
 
ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 
ง. นายวิรไท สันติประภพ
 
ข้อที่ 17. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับประเทศใด ?
 
ก. ประเทศจีน
 
ข. ประเทศญี่ปุ่น
 
ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ง. ประเทศรัสเซีย
 
ข้อที่ 18. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ระยะที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตามข้อใด ?
 
ก. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
 
ข. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
 
ค. กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
 
ง. กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
 
ข้อที่ 19. โครงการรถไฟความเร็วสูง เฟสแรก คาดว่าจะลงมือสร้างในปีใด ?
 
ก. ปี 2560
 
ข. ปี 2561
 
ค. ปี 2562
 
ง. ปี 2563
 
ข้อที่ 20. ข้อใดไม่ใช่ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ?
 
ก. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก (Labor Intensive)
 
ข. อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน
 
ค. ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้า
 
ง. ศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน
 
****************************************************************************************************************************
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม [278]
แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [146]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม238,321 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด151,964 ครั้ง
เปิดร้าน27 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

0896861783
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
ขายหนังสือแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0896861783
อีเมล : toangaeae@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก