lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาระดับปฎิบัติการ พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าของร้าน
1.       พ.ร.บ.คณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 ให้ไว้ ณ  วันใด
ก.       24  ธันวาคม  พ.ศ.2505
ข.       25  ธันวาคม  พ.ศ.2505
ค.       21  มกราคม  พ.ศ.2505
ง.        20  มกราคม  พ.ศ.2505
 
2.       พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ไห้ไว้ เป็นปีที่เท่าใด ในรัชกาลปัจจุบัน
ก.       ปีที่  15
ข.       ปีที่  16
ค.       ปีที่   20
ง.        ปีที่   17
 
3.       มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีใด
ก.       พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 
ข.       พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2448
ค.       พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช  2468
ง.       พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช  2498
 
4.       บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจกพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร หมายถึง
ก.      พระราชาคณะ
ข.      คณะสงฆ์อื่น
ค.      คณะสงฆ์
ง.      สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
 
5.       บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย  หมายถึง
ก.       พระราชาคณะ
ข.       คณะสงฆ์อื่น
ค.       คณะสงฆ์
ง.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
 
6.       พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสเด็จพระราชาคณะ   หมายถึง
ก.       พระราชาคณะ
ข.       คณะสงฆ์อื่น
ค.       คณะสงฆ์
ง.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
 
7.       สมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับสถาปนาในลำดับ  หมายถึง
ก.       พระราชาคณะ
ข.       คณะสงฆ์อื่น
ค.       คณะสงฆ์
ง.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
 
8.       สมเด็จพระสังฆราช  อยู่ในหมวดใดของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
ก.       หมวด  1
ข.       หมวด  2
ค.       หมวด  3
ง.        หมวด   4
 
9.       ใครคือผู้สถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
ก.       นายกรัฐมนตรี
ข.       พระมหากษัตริย์
ค.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
ง.       มหาเถรสมาคม
 
10.    ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ใครเป็นผู้เสนอนามขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ก.       นายกรัฐมนตรี
ข.       พระมหากษัตริย์
ค.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
ง.        มหาเถรสมาคม
 
11.    จากข้อ  10  ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง นายกรัฐมนตรีจะเสนอนามผู้ใดขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ก.       นายกรัฐมนตรี
ข.       พระมหากษัตริย์
ค.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
ง.       มหาเถรสมาคม
 
12.    จากข้อ  11  นายกรัฐมนตรีจะเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก่อน
ก.       นายกรัฐมนตรี
ข.       พระมหากษัตริย์
ค.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
ง.       มหาเถรสมาคม
 
13.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช
ก.       สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก 
ข.       สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์ 
ค.       สมเด็จพระสังฆราชทรงทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม 
ง.       ถูกทุกข้อ
 
14.    เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ใครคือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ก.       มหาเถรสมาคม
ข.       สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง
ค.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
ง.       สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
 
15.    สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ในกรณีใด
ก.       เมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร
ข.       เมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้
ค.       สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตำแหน่ง
ง.       ถูกทั้ง   ก  และ  ข
 
16.    สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตำแหน่ง เมื่อใด
ก.       ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก
ข.       มรณภาพ
ค.       พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
ง.       ถูกทุกข้อ
 
17.    สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตำแหน่ง  ข้อใด ไม่ใช่
ก.       มรณภาพ
ข.       ลาออก
ค.      ไล่ออก
ง.       พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
 
18.    มหาเถรสมาคม  อยู่ในหมวดใดของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
ก.       หมวด  1
ข.       หมวด  2
ค.       หมวด  3
ง.       หมวด   4
 
19.    ประธานกรรมการโดยตำแหน่งในมหาเถรสมาคม คือใคร
ก.       สมเด็จพระราชาคณะ
ข.       พระราชาคณะ
ค.       สมเด็จพระสังฆราช
ง.       ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
20.    ใครเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง
ก.       สมเด็จพระราชาคณะ
ข.       พระราชาคณะ
ค.       สมเด็จพระสังฆราช
ง.        ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม [280]
แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [149]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม250,657 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด160,540 ครั้ง
เปิดร้าน27 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

0896861783
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
ขายหนังสือแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0896861783
อีเมล : toangaeae@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก